Nauczanie przez siec

  W ostatnich latach niezwykle popularna stała się metoda nauczania wielu różnych przedmiotów za pośrednictwem sieci komputerowej oraz Internetu. Wystarczy mieć dostęp do łącza, by móc pobierać tak naprawdę nieograniczoną ilość wiedzy. Nauczanie internetowe to też spory biznes ? wiele osób zarabia na tym, że ktoś chce w sposób wygodny i zdalny zrobić kurs, szkolenie, a nawet ? pełne studia. Nie musisz już być fizycznie obecny na Sali wykładowej ? wystarczy włączyć wideokonferencję z wykładowcą. Oczywiście trudno, by nauczanie na odległość w pełni zastąpiło tradycyjną edukację ? ma ono także wiele ograniczeń. Na pewno jednak jest to idealny sposób na uzupełnienie pewnych braków.

  Pamiętaj: e-learning nie zawiera w sobie wszystkich koniecznych elementów, nauka w czasie rzeczywistym obejmuje swoim zasięgiem zdecydowanie większy obszar!

  Czym jest e-learning? Jakie są jego cechy charakterystyczne?

  • To różne techniki oraz technologie kształcenia
  • Jest to nauczanie w sensie technologii elektronicznej, ale w zdecydowanie szerszym zakresie niż do tej pory (tradycyjne szkolenia komputerowe)
  • E-learning to także pojęcie o większym znaczeniu niż dotychczasowa, zwykła edukacja online

  E-learning to przede wszystkim nauczanie elastyczne. Bardzo często stanowi on dodatek i łączy się z tradycyjnymi formami uczenia. Kursy mieszane są bardzo wygodną alternatywą szczególnie dla tych, którzy chcą połączyć studia i pracę ? umożliwiają bowiem idealne dopasowanie godzin na uczelni z tymi, jakie musimy zaoferować pracodawcy.

  W systemie mamy do czynienia ze specjalną platformą, na której umieszczane są narzędzia i materiały dydaktyczne, a także menu nawigacyjne oraz ikony. Szkolnictwo wyższe zaczyna się już niemalże specjalizować w łączeniu obu form nauczania. Programy dyplomowe oferowane są na wielu różnych poziomach i z odmiennych dziedzin. O ile na niektóre zajęcia studenci po prostu muszą przychodzić, o tyle inne mogą odbyć właśnie w trybie online. Na platformie często sprzedawane są podręczniki bądź dostępne są strony informacyjne.