Pare slow o e-gospodarce

  W e-gospodarce wykorzystywane są najróżniejsze technologie informatyczne. Tyczy się to takich działów, jak produkcja, sprzedaż oraz dystrybucja wielu różnych produktów, z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych. O ile przed 20 laty ten rynek dopiero zaczynał kiełkować, o tyle teraz jest w stadium najwyższego rozkwitu ? i wygląda na to, że może zdominować tradycyjną formę handlu.

  E-gospodarka obejmuje:

  – przekazywanie różnych informacji biznesowych, zarówno sformatowanych jak i przed procesami obróbki

  – używa do tego popularnych środków elektronicznych, takich jak poczta internetowa, Internet, elektroniczne operacje finansowe i tablice informacyjne, transfer funduszy czy wymiana danych ? oczywiście wszystko na tle elektronicznym.

  – wymiana informacji następuje pomiędzy dostawcami, odbiorcami, jednostkami rządowymi. Mogą do tego dochodzić również inni partnerzy, którzy w jakiś sposób uczestniczą w przeprowadzanej transakcji biznesowej czy usługowej.

  E-gospodarka opiera się przede wszystkim na działaniu handlu elektronicznego. Powstał on jeszcze w latach 60 ? wtedy to właśnie firmy o charakterze międzynarodowym dostrzegły potencjał, jaki tkwi w elektronicznej sprzedaży oraz wymianie informacji. Zaczęły to praktykować, porozumiewając się ze swoimi partnerami przebywającymi w koncernach w wielu różnych krajach. Elektronika ogromnie uprościła komunikację i sprawiła, że wszystko przebiega zdecydowanie sprawniej. Na masową skalę jednak biznes elektroniczny zaczął się rozwijać dopiero w latach 90 ? kiedy to pojawił się Internet.

  Obecne społeczeństwo informacyjne po prostu nie wyobraża sobie życia bez Internetu i możliwości kupowania online. Bardzo często dobra, które tak naprawdę są niematerialne i wirtualne, cenione są znacznie bardziej niż to, czego można dotknąć. Dzięki e-gospodarce mamy powszechny dostęp do ułatwiających pracę narzędzia analityczne. Większość przedsiębiorstw nie wyobraża sobie już w ogóle pracy bez podstawowych narzędzi, na których wykonuje się niejednokrotnie bardzo skomplikowane operacje.