Rodzaje relacji w e-biznesie

  Biznes internetowy w obecnych czasach wykorzystywany jest przez bardzo wiele różnych podmiotów na rynku. Pomiędzy nimi tworzą się różne sieci zależności, definiowane w odmienny sposób. Podstawowe typy to:

  • B2B ? business to business. W tej relacji po obu stronach występują dwa przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, jest to określenie procesów biznesowych, jakie przebiegają między dwiema różnymi firmami.
  • B2C ? business-to-consumer lub business-to-client. Tutaj określane są zależności pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem ? przykładowo wszelakie modele sprzedaży.
  • Intra business ? biznes elektroniczny znajdujący się wewnątrz danego przedsiębiorstwa. Za jego pośrednictwem realizowane są wszelakie procesy konieczne do sprawnego funkcjonowania firmy.

  Oczywiście są to jedynie podstawowe typy zależności ? w rzeczywistości występuje ich znacznie więcej, choć mogą pojawiać się statystycznie rzadziej. Mamy specjalne określenia na zależności pomiędzy dwoma różnymi konsumentami, pomiędzy środowiskiem w którym znajduje się dane przedsiębiorstwo a nim samym, a nawet między instytucjami publicznymi a obywatelami. W niektórych relacjach korzysta się ze specjalnych technik ? na przykład poczty elektronicznej, programów do przeprowadzania operacji finansowych czy też do komunikacji z pracownikami i ułatwienia im wykonywania poszczególnych zadań.

  E-biznes może przybierać różną formę. Przykładowo, wiele przedsiębiorstw prócz dotychczasowego, tradycyjnego miejsca sprzedaży tworzy także sklepy internetowe oraz elektroniczne witryny, na których promuje oraz sprzedaje swoje towary i usługi. Obecnie sklepy internetowe rozwinęły się w takim stopniu, że powstały nawet elektroniczne centra handlowe. To analogiczne zjawisko, jak standardowe galerie ? ogrom przeróżnych sklepów internetowych skupionych na jednej witrynie. Mogą ze sobą współpracować na zasadzie wspólnych metod płatności bądź dostawy towarów.

  Tym, co ostatnio jest namiętnie wykorzystywane przez e-biznes, są portale społecznościowe. Zrzeszają one większość zapoznanych z elektroniką grup społecznych i stanowią prawdziwy raj dla marketingowców.