Zarządzanie mieszkaniami – jakie warunki należy spełnić

Zarządzanie mieszkaniami na wynajem Warszawa to zadanie, jakie może pełnić jedynie licencjonowany zarządca. Aby zdobyć licencję należy spełnić pewne warunki, które są regulowane przez ustawę o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Decyzję o wydaniu licencji są wystawiane przez organ zarządzający, czyli Ministerstwo Infrastruktury.
Kto może otrzymać licencję
Aby móc otrzymać licencję należy spełnić kilka warunków. Należy być osobą fizyczną, która posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Licencjonowanym zarządcą może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku związanym z gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami lub osoba, która ukończyła inny kierunek studiów otrzymując tytuł przynajmniej magistra oraz otrzymała dyplom ukończenia studiów podyplomowych z tematyki związanej z gospodarką oraz zarządzaniem nieruchomościami. Od 2013 roku nie trzeba podchodzić do państwowego egzaminu, jednak aby móc pełnić zawód jakimi jest zarządzanie mieszkaniami na wynajem Warszawa, należy odbyć praktyki zawodowe, z których ocena pozytywna lub negatywna określa czy dana osoba może otrzymać licencję uprawniającą ją do pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości.
Kompetencje miękkie
Posiadanie odpowiedniego dyplomu oraz przejście przez praktyki to jedno. Zarządca powinien wykazywać się cechami, które pozwolą mu jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków. Mowa tu między innymi o byciu komunikatywnym, co pozwoli w kontaktach z lokatorami w celu tworzenia nowych projektów oraz zmian w zarządzanym budynku. Kreatywność i pomysłowość również są mile widziane. zarządzanie mieszkaniami na wynajem warszawa w dużej mierze polega na kontaktach z mieszkańcami, dlatego tak ważne jest wypracowanie w sobie cech, które ułatwią to zadanie i sprawią, że dzięki współpracy wszystkim lokatorom będzie się dobrze żyło w danym budynku.