Kto może zostać zarządcą nieruchomości

Zarządca nieruchomości Warszawa jest osobą, która pełni funkcję właściciela jednego lub kilku budynków mieszkalnych. Jego zadaniem jest dbanie o jak najlepsze warunki mieszkalne, rozwiązywanie problemów wszystkich lokatorów oraz wynajem czy też sprzedaż poszczególnych lokali mieszkalnych. Jest to ciekawy zawód, jednak nie każdy może zostać zawodowym zarządcom. Poniżej przedstawimy sylwetkę takiej osoby, oraz wymagania, które są przed nią stawiane.
Konieczna jest licencja
Osoba, chcąca stać się zarządcą musi posiadać odpowiednią licencję. Sposób jej wydawania jest opisany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Mówi ona o tym, że osoba chcąca uzyskać licencję musi ukończyć studia wyższe z zakresu gospodarki i zarządzania nieruchomościami. Jeżeli jest absolwentem innego kierunku studiów, konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych w odpowiednim zakresie. Kolejny wymóg to bycie osobą fizyczną posiadającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W ustawie jest zaznaczona również konieczność odbycia praktyk, które od 2013 roku zastępują egzamin państwowy. Pozytywna ocena z praktyk daje gwarancję otrzymania odpowiedniej licencji.
Umiejętność zarządzania
zarządca nieruchomości warszawa musi spełniać warunki, które zostały opisane powyżej, jednak to nie wszystko. Dobry zarządca powinien przejawiać odpowiednie cechy charakteru oraz predyspozycje, które pozwolą mu w odpowiedni sposób kierować poszczególnymi budynkami. Powinien być otwarty na wszystkich lokatorów oraz starać się jak najbardziej udogadniać im życie, poprzez stałe remonty oraz innowacje. Nie każda osoba posiada takie zdolności czy też odpowiednią wiedzę, dlatego też tak ważne są odbywane przed otrzymaniem licencji praktyki, które w pewnym stopniu dają obraz tego, jak dany zarządca nieruchomości Warszawa będzie pracować w przyszłym zawodzie, już po otrzymaniu stosownego dokumentu, jakim jest omawiana wcześniej licencja.